Χρόνοι Παράδοσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Pink Dot

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;
 2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;
 3. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων;
 4. Ποιες οι αρχές και νομικές βάσεις συλλογής και επεξεργασίας;
 5. Ποιος ο  σκοπός και ποια η νομική βάση της κάθε επεξεργασίας;
 6. Ποιο το νομικό πλαίσιο της Εμπορικής επικοινωνίας μας;
 7. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;
 8. Πώς μπορείτε να ενημερώνεσθε και να διαχειρίζεσθε οι ίδιοι τα στοιχεία σας;
 9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 10. Ποιες είναι διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;
 11. Τι ισχύει για τη χρήση τραπεζικών καρτών ;
 12. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;
 13. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;
 14. Τι ισχύει για τα Cookies;
 15. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι παρακάτω όροι  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Apollonia Politia αφορούν τους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τους χρήστες της ιστοσελίδας μας  (www.apolloniapolitia.gr) (οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης που διέπουν συνολικά το e-shop).

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Apollonia Politia» με έδρα την Θεσσαλονίκη, Λ. Γεωργικής Σχολής αρ. 84, με ΑΦΜ 999635872, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 058753704000, αρ. τηλεφώνου 2310806000 ηλεκτρονική διεύθυνση info@apolloniapolitia.gr  (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2. Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) TELECOM EXPERTS,  www.telecomexperts.eu, Δεριγνύ 24, 10434 Αθήνα.

1.3.    Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

Α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα  2310806187, από Δευτέρα έως  Παρασκευή 09:30 εώς 21:00 και Σάββατο από τις 10:00 έως τις 20:00

Β) Με αποστολή Email στο dataprotection@pinkdot.gr

Γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου: Κεντρικά Γραφεία Apollonia Politia, Λ. Γεωργικής Σχολής 85, 57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

 1. Ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε;

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη της είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Πρόκειται για πληροφορίες που καταχωρείτε ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού στο e-shop, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), για έκδοση τιμολογίου εφόσον το επιθυμείτε, όπως ενδεικτικά ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., για δεδομένα που καταχωρείτε κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, όπως ενδεικτικά διεύθυνση παράδοσης προϊόντος και κινητό τηλέφωνο, αλλά και για πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του e-shop, όπως για παράδειγμα πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει αυτόματα (για παράδειγμα, την ip address σας για την είσοδο και πλοήγησή σας στις σελίδες μας) ή με τη χρήση cookies. Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο αίτημά σας για εξυπηρέτησή σας, καθώς και στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα σε σχέση με εσάς, όπως τα δεδομένα αγορών σας από την καρτέλα σας και από τις συναλλαγές σας. Λάβετε υπόψη ότι συλλέγουμε δεδομένα που μας ανακοινώνετε ή που ζητούνται σε οποιαδήποτε διάδρασή σας ή επικοινωνία μαζί μας, π.χ. στοιχεία που περιλαμβάνονται σε διαγωνισμούς ή άλλα προγράμματα.  Επιπλέον, είναι δυνατό να συλλέγουμε δεδομένα ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας, log files, cookies κλπ.

3.
    Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας ;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών μαζί σας, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως ενδεικτικά:

 • όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, κατόπιν ενημέρωσής σας, γίνεται καταγραφή του περιεχομένου των κλήσεων σας και κάθε επικοινωνίας σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τα σχόλια και τις προτιμήσεις σας για αγορές και για έκφραση γνώμης ή σχολίων σας.
 • όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας για την υποβολή της παραγγελίας σας και την ολοκλήρωση της πώλησης και μας δίνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας μας μαζί σας για θέματα εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης, έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και τις λεπτομέρειες τιμολόγησης και παράδοσης της παραγγελίας σας.
 • όταν συμπληρώνετε αίτηση ή έντυπο για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων/κηδεμόνων σας.
 • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.
 • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) για την δημιουργία του Λογαριασμού σας με σκοπό την διευκόλυνση των αγορών σας καθώς και την διατήρηση ιστορικού των αγορών σας.
 • όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε με τη χρήση cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κλπ.
 • όταν συνάπτουμε εμπορικές συνεργασίες με τρίτους, δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της συναλλακτικής σχέσης προς υλοποίηση της εμπορικής μας συνεργασίας.
 • όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών.
 1. Ποιες οι αρχές και νομικές βάσεις της συλλογής και επεξεργασίας;

Η Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει όλα τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίας επεξεργασίας που διενεργεί και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το κατάστημα APOLLONIA POLITIA.

Οι νομικές βάσεις της συλλογής και επεξεργασίας είναι οι εξής :

α) η συγκατάθεσή σας

ι) για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στο e-shop
ii)  για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. όταν ζητάτε ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας ή να διαχειριστεί ένα θέμα σας)

iii) για λήψη άμεσης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία (στο κινητό σας ή στο email σας ή σε πολυμέσα)

Όταν μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε  επικοινωνώντας με την Εταιρεία καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο υπερκειμενικό σύνδεσμο στο email επικοινωνίας ή sms ή multimedia messages (π.χ. viber) ή με πρόσβαση στο Λογαριασμό σας στο e-shop (εφόσον διαθέτετε).

β) το έννομο συμφέρον μας

ι) για την ασφάλεια του Λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού παραβίασης ασφαλείας,

ιι) για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, την εμπορική μας ανάπτυξη καθώς και την διενέργεια εμπορικών προγραμμάτων και συνεργασιών,
ιιι) για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση καθώς και για να διαχειριζόμαστε το οποιοδήποτε ζήτημά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες σας προς όφελός σας ως είναι ευλόγως αναμενόμενο από μια εμπορική εταιρεία.

ιv) για άμεση εμπορική επικοινωνία μαζί σας όταν είστε πελάτης μας (δηλαδή προβείτε σε αγορά ή συναλλαγή μαζί μας)

 1. v) για στατιστική ανάλυση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, χωρίς να ταυτοποιείται συγκεκριμένο υποκείμενο και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να επικαλεστεί επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για να συνεχίσει την επεξεργασία αυτή (πχ. φορολογικές υποχρεώσεις, άρση αμφισβητήσεων κλπ) .

γ) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας προϊόντων από το e-shop.

δ) η συμμόρφωση με την νομική υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διατάξεων καθώς και λοιπών νομικών προϋποθέσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. ενημέρωσής σας για τα στοιχεία της παραγγελίας σας, για την παράδοση ων προϊόντων κλπ)

5.    Ποιος ο σκοπός και ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;

Σκοπός Επεξεργασίας    Νομική Βάση Επεξεργασίας

Εγγραφή – Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.pinkdot.gr (εφεξής το «e-shop»)

α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στο e-shop.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται

Εκτέλεση της παραγγελίας σας από το e-shop ή τηλεφωνικά. Συγκεκριμένα:

–    υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη

–    καταχώρηση παραγγελίας

–    τιμολόγηση προϊόντων

–    παράδοση προϊόντων στον πελάτη

–    υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος από άλλη αιτία

–    παρακολούθηση παραγγελίας

–   ενημέρωσή σας για την παραγγελία σας καθώς και για την εξέλιξη αυτής
–    επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών

α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης

β) η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας

Λειτουργία του e-shop που περιλαμβάνει:

–    τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια

–    βελτιστοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και των τεχνικών συστημάτων
–    υιοθέτηση εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και  συνεργασιών

α) Το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την τεχνικά άρτια και με ασφάλεια λειτουργία του e-shop μας .

β) Το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών μας συστημάτων.

Εξυπηρέτηση πελατών που περιλαμβάνει:

– Επικοινωνία από τον πελάτη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας (συμβατικά μέσα, email ή τηλεφωνικό κέντρο, ή σε πολυμέσα επικοινωνίας π.χ. viber ή σε άλλο μέσο, social media).

– Επικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του πελάτη στα στοιχεία που δίνει ο πελάτης.

– Εξυπηρέτησή του γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την εταιρεία, το e-shop, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους διαγωνισμούς που εκάστοτε υλοποιεί, εγγυήσεις που τυχόν παρέχει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας κλπ.

– εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του χρήστη στο e-shop.

α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση.
β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της.

γ) τη συγκατάθεσή σας για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία για την εξυπηρέτηση πελατών.

Στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνει :

 • Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών για την καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του e-shop.
 • Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών του e-shop.
 • Αξιολόγηση για την δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Τα προαιρετικά στοιχεία που συμπληρώνετε για τους ακόλουθους σκοπούς :

 1. Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop.
 2. Στατιστική ανάλυση.
 3. Εμπορική Επικοινωνία (εφόσον συντρέχει αντίστοιχη νομική βάση επικοινωνίας).

Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας που μας την δίνετε με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.

 1. Ποιο το νομικό πλαίσιο της εμπορικής επικοινωνίας μας ;

Είναι αυτό που καθορίζει η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή (ν. 2251/1994) και η νομοθεσία ιδιωτικότητας (ΓΚΠΔ 2016/679), καθώς και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η τροποποίηση του ν. 2472/1997 (ν. 3471/2006), ως εκάστοτε ισχύουν.

6.1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση.

Σκοπός Επεξεργασίας Νομική Βάση Επεξεργασίας

Άμεση Εμπορική Επικοινωνία:

Συνίσταται σε γενική ενημέρωσή σας για :

–    προωθητικές ενέργειες, δώρα, προσφορές

–    εν γένει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

–    την εθελοντική συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς.

Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στον αντίστοιχο υπερκειμενικό σύνδεσμο στο e mail επικοινωνίας ή sms ή multimedia messages (π.χ. viber) ή με πρόσβαση στον ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας, εφόσον έχετε Λογαριασμό στο e-shop.
Άμεση Εμπορική Επικοινωνία σε ΠΕΛΑΤΕΣ της Εταιρείας. Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της (δηλ. προσώπων των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας τα έχουμε αποκτήσει νομίμως στο πλαίσιο πώλησης των προϊόντων μας) για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης .

Μπορείτε να ζητήσετε την διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής σας [unsubscribe] στο e-mail ή στο μήνυμα στο κινητό σας, ή επικοινωνώντας σε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας της Εταιρείας μας.

6.2. Όπου για την πραγματοποίηση της εμπορικής επικοινωνίας απαιτείται συγκατάθεση, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα μας δηλώσετε. Σε περίπτωση που μας δώσετε τη συγκατάθεση σας για επικοινωνία χωρίς δήλωση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας, θα χρησιμοποιήσουμε το email επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.

6.3. Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας και προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο τους μετράμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και click, δηλαδή εάν ανοίγετε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Οι ανωτέρω πράξεις επεξεργασίας βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας προς βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μας μαζί σας.

 1. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

7.1.    Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα εάν διατηρείτε Λογαριασμό, αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, αν  κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αν λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, για φορολογικούς σκοπούς κλπ). Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του e-shop έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (πχ φορολογικούς σκοπούς). Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (πχ τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

7.2.    α) Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας, τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών τα διατηρούμε για πέντε (5) έτη από την τελευταία επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. πραγματοποίηση αγοράς, επικοινωνία με call center, συμμετοχή σε διαγωνισμό). Ή

β) μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, οπότε η Εταιρεία διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιεί εφεξής (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις).

 1. Πώς μπορείτε να ενημερώνεσθε και να διαχειρίζεσθε οι ίδιοι τα στοιχεία σας;

8.1.    Επικοινωνώντας μαζί μας στο dataprotection@pinkdot.gr της Εταιρείας.

8.2.    Μέσω του  προσωπικού σας Λογαριασμού στο e-shop της εταιρείας μας, εφόσον έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό κατά την εγγραφή σας σε αυτό.

8.2.1.    Στον Λογαριασμό αποκτάτε πρόσβαση με την εισαγωγή του e-mail σας ως ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που θα δημιουργήσετε (τον οποίο οφείλετε να τηρείτε μυστικό, να διαφυλάσσετε πάντοτε καθώς και να ενημερώσετε την Εταιρεία σε περίπτωση απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης). Ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογραφείται και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του.

 1.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα με τα δικαιώματά σας και την σχετική επεξήγηση (η αναφορά σε άρθρα κατωτέρω αφορά στον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 679/2016):

Δικαίωμα    Επεξήγηση Πρόσβασης (άρθρο 15) . Μπορείτε να μας ζητήσετε να :

 • επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας.
 • να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε στην κατοχή μας, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας (στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική).

Διόρθωσης (άρθρο 16)    Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφής (άρθρο 17)    Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • οποτεδήποτε εφόσον δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
 • αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

-για τη συμμόρφωση σχετικά με μια νομική υποχρέωση.

– για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή
– για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων απαιτήσεων της Εταιρείας μας.

-Η διαδικασία double opt in δεν θα είναι διαθέσιμη σε περίπτωση επανεγγραφής διαγραφέντος χρήστη στο ενημερωτικό newsletter μας.

Περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)    Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν :

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή
  •δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

Φορητότητας (άρθρο 20)    Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο
Εναντίωσης (άρθρο 21) .

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου.

Ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22) .

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out) .   Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

 1. Ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ;

Ταυτοποίηση.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Κόστη.

Δεν θα σας επιβαρύνουμε με οποιοδήποτε κόστος αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα 

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Καταγγελία σε Εποπτική αρχή:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).   

11.    Τι ισχύει για τη  χρήση τραπεζικών καρτών ;

11.1. Συλλογή ή / και Εξαργύρωση πόντων στο e-shop μας:

Στο πλαίσιο τυχόν συνεργασίας της εταιρείας μας με προγράμματα  επιβράβευσης τραπεζών για την συλλογή πόντων ή / και την εξαργύρωσή τους από εσάς στο e-shop μας, αποκτούμε πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την συλλογή ή / και εξαργύρωση των πόντων σας στο e-shop για τις πραγματοποιούμενες σε αυτό συναλλαγές μεταξύ του κατόχου της κάρτας και της Εταιρείας.

11.2. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης για την εκτέλεση του προγράμματος επιβράβευσης μέσω της χρήσης τραπεζικής κάρτας σας στις αγορές σας στο e-shop μας για συλλογή ή / και εξαργύρωση πόντων. Μετά την αγορά σας μέσω κάρτας θα λάβετε ενημερωτική ηλεκτρονική επικοινωνία από την τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δηλώσατε για την κάθε συναλλαγή σας μαζί μας.

 1. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας ;

12.1. Για τη λειτουργία του e-shop και την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή σας στο e-shop, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας, την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας μας καθώς και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Ενδεικτικά, τέτοιες συνεργαζόμενες εταιρείες είναι η εταιρεία που υποστηρίζει και φιλοξενεί τεχνικά το e-shop, η μεταφορική/ταχυδρομική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις παραδόσεις των προϊόντων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (πχ τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών, PayPal).

Διευκρινίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής, πχ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.. Αποκλειστικά εσείς  παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Επίσης, σε περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.  

12.2. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.pinkdot.gr

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (πχ Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information).

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχό της αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή της από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

 1. Τι ισχύει για τα Cookies;

α) Αναγκαία τεχνικά / λειτουργικά Cookies.

Πρόκειται για Cookies που χρησιμοποιούνται για την ορθή και ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου.

Όνομα Cookie

Λειτουργία Σκοπός

Διάρκεια

Προέλευση

elementor

Επιτρέπει στον Ιστότοπο να προσαρμόσει το περιεχόμενό του σε πραγματικό χρόνο

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

wc_cart_created

Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

wc_cart_hash_#

Θυμάται τι υπάρχει στο καλάθι αγορών σας

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

wc_fragments_#

Διαχειρίζεται τις λήψεις προϊόντων ή/και τα αιτήματα υποστήριξης προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

woocommerce_cart_hash

Επιτρέπει στο καλάθι αγορών να διατηρεί τα επιλεγέντα προϊόντα και στο pinkdot να σας προβάλει διαφημίσεις για  παρόμοια προϊόντα προς αυτά του του καλαθιού αγορών σας

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

woocommerce_items_in_cart

Επιτρέπει στο καλάθι αγορών να διατηρεί τα επιλεγέντα προϊόντα και στο  pinkdot να σας προβάλει διαφημίσεις για  παρόμοια προϊόντα προς αυτά του του καλαθιού αγορών σας

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

wp_woocommerce_session_#

Επιτρέπει την αποθήκευση/ανάκτηση του καλαθιού στη βάση δεδομένων

1 ημέρα

pinkdot

β) Cookies στατιστικών αναλύσεων και απόδοσης

Χρησιμοποιούμε Cookies στατιστικών αναλύσεων ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας προς το περιεχόμενο του pinkdot. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και την αποδοτικότητα του ιστοτόπου.

Όνομα Cookie

Λειτουργία – Σκοπός

Διάρκεια

Προέλευση

woocommerce_recently_viewed

Καταγράφει τα πιο πρόσφατα προϊόντα που είδε ο επισκέπτης

Περίοδος περιήγησης

pinkdot

_ga

Χρησιμοποιείται για να αποδοθεί στον επισκέπτη ένα μοναδικό αναγνωριστικό ώστε να συλλέγονται στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

2 έτη

Google

Το pinkdot χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Πολιτική Απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=el&visit_id=636852664111108818-758842679&rd=1.

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή στοιχείων της δραστηριότητάς σας μέσω σας υπηρεσίας Google Analytics, εγκαθιστώντας το παρακάτω πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ή να διαχειριστείτε σας εξατομικευμένες διαφημίσεις στον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/anonymous.

 

 

γ) Cookies διαφήμισης – Cookies τρίτων παρόχων

Με τη χρήση αυτών των Cookies συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, που επιτρέπουν στην Επιχείρηση να σας προβάλει εξατομικευμένες διαφημίσεις των προϊόντων του pink dot, ανάλογες των ενδιαφερόντων σας.

Όνομα Cookie

Λειτουργία – Σκοπός

Διάρκεια

Προέλευση

Facebook pixel

Χρησιμοποιείται για την προβολή σε επισκέπτες του pinkdot διαφημίσεων των προϊόντων του στο περιβάλλον του Facebook

180 ημέρες

facebook

15.Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι ισχύοντες νόμοι, οι οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα www.pinkdot.gr. Επίσης, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα.

Τελευταία ενημέρωση …./…./2020